حضور در نمایشگاه بین المللی ادوات و صنایع کشاورزی دی ماه 98 با محوریت معرفی کنتور های حجمی WI