کمربند فلنجدار چدنی (سرویس کلمپ)

 

برای آگاهی از اطلاعات  فنی کمربند  فلنجدار چدنی روی عکس کلیک کنید