فلنج کور (درپوش ) چدنی  

 

برای آگاهی از اطلاعات فنی فلنج کور  چدنی (درپوش چدنی ) روی عکس کلیک کنید . 

اتصالات چدنی  - فلنج کور

در انتهای مسیرهای خط لوله انتقال و یا در سایر موارد که احتیاج به بستن خط لوله می باشد از فلنج های کور (BLINDE FLANGE)  استفاده می شود. این فلنج ها در تمام ابعاد استاندارد و فشارهای کاری مختلف مورد استفاده قرار می گیرند