چهار راه فلنجدار چدنی 

 

برای آگاهی از اطلاعات فنی چهار راه  فلنجدار چدنی روی عکس کلیک کنید .