اتصالات چدنی - سه راه سه سرگلند چدنی 

 

برای آگاهی از اطلاعات فنی سه راه سه سر گلند چدنی  روی عکس کلیک کنید .