ذوب ریزان همدان ،اولین و تنها دارنده نشان ملی استاندارد در تولید دریچه های چدنی  

بازدید کامل عکس محصول 

Depth

Clear opening (mm)

Frame size(mm)

Cover Size

Material

Loading Class

Type

Code

ارتفاع

ابعاد ورودی

ابعاد کلاف

ابعاد درب

نوع مواد

کلاس کاری

نوع دریچه

کد

125

125

520*620

470*570

700*1000

600*1000

550*650

500*600

Ductile

D400

Gully grating

cover

GC315