ذوب ریزان همدان اولین و تنها دارنده نشان ملی استاندارد در تولید دریچه های چدنی در ایران 

بازدید کامل عکس محصول          

Depth

Clear opening (mm)

Frame size(mm)

Cover Size

Material

Loading Class

Type

Code

ارتفاع

ابعاد ورودی

ابعاد کلاف

ابعاد درب

نوع مواد

کلاس کاری

نوع دریچه

کد

60

440

640

490

 Ductile

C250

Access Cover

AC215