ذوب ریزان همدان اولین دارنده نشان ملی استاندارد در تولید دریچه های چدنی در ایران 

بازدید کامل عکس محصول          

Depth

Clear opening (mm)

Frame size(mm)

Cover Size

Material

Loading Class

Type

Code

ارتفاع

ابعاد ورودی

ابعاد کلاف

ابعاد درب

نوع مواد

کلاس کاری

نوع دریچه

کد

75

580

800*800

620

Ductile

D400

Access Cover

AC120