ذوب ریزان همدان اولین دارنده نشان ملی استاندارد در تولید دریچه های چدنی در ایران 

بازدید کامل عکس محصول

دریچه بازدید فاضلاب 

Depth

Clear opening (mm)

Frame size(mm)

Cover Size

Material

Loading Class

Type

Code

ارتفاع

ابعاد ورودی

ابعاد کلاف

ابعاد درب

نوع مواد

کلاس کاری

نوع دریچه

کد

80

770

930

800

Ductile

E600

Access Cover

AC115