کاربرد

جهت فیلتر کردن انواع سیالات و گرفتن اضافات وضایعات در سیال

  • جنس از چدن داکتیل

  • ابعاد فلنج تا فلنج 558 EN

  • جنس توری از استیل

  • رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک

  • فشار کاری ۱۶ و ۱۰ و ۲۵ بار

  • پوشش رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک

  • سوراخکاری فلنجها طبق استاندارد 2-1092 DIN EN معادل 7005 ISO