کاربرد 

برای عملکرد مناسب یک سیستم آب رسانی ، برای تخلیه هوا درون لوله ها هنگام پر کردن و تخلیه آن از آب و همچنین در هنگام بهره برداری جهت جلوگیری از پدیده مچاله شدن و برای خارج شدن هوای محبوس شده از لوله ها و جلوگیری از ایجاد خلاء از شیر هوا استفاده می شود.

  • . فشار کاری ۱۶ و ۱۰ و ۲۵ بار

  • . این نوع شیر هوا برای فشارهای کاری بالا توصیه می شوند. شناور دارای دو محور یاتاقان بندی در بالا و پایین می باشد

  • جهت جلوگیری از آسیب دیدن شناور در اثر برخورد با اجسام خارجی این قطعه داخل محافظ قرار داد.

  • لاستیک آب ببندی دارای رینگ نگهدارنده است که از خارج شدن لاستیک در شرایط سخت کاری جلوگیری می کند.

  • این شیرها دارای محافظ از نوع توری مشبک هستند تا از ورود اجسام خارجی و یا دستکاری شیر در پای کار جلوگیری کند.