1-    اتصالات

اتصالات از جمله قطعات مهم در زمینه پایپینگ و خطوط انتقال می باشد. اتصالات چدنی تولیدی به روش ریخته گری در این شرکت جهت مصارف انتقال آب شرب و کشاورزی استفاده می گردد. از جمله پر مصرف ترین اتصالات در کشور  سه راهی ها، زانوها، تبدیل ها، اتصالات فشاری (تایتون ) و بولتد گلند را می توان نام برد. همچنین استاندارد بین المللی  مربوط به تولید این قطعات به نام ایزو ISO 2531 و استاندارد تدوینشده توسط سازمان ملی استاندارد ایران 1393 ;INSO 3732 می باشد.

  • این شرکت با توجه به دارا بودن نشان ملی استاندارد ،به عنوان اولین شرکت دربخش خصوصی تمامی اتصالات چدنی تولید شده را توسط دستگاه تمام اتوماتیک  تست هیدرواستاتیک (تست نشتی) کنترل می نماید  

 

برای دریافت اطلاعات کامل محصولات روی آنها کلیک نمایید.