واحد کنترل کیفی

ارائه محصول با کیفیت و مطابق با استانداردهای داخلی و جهانی از اولویت های اساسی شرکت ذوب ریزان همدان می باشد. بر همین اساس این شرکت در اقدامات هما هنگ اقدام به تکمیل و بهبود سیست کنترل کیفی خود نموده است.

در همین راستا شرکت ذوب ریزان موفق به کسب گواهینامه استاندارد ایزو 9001 در زمینه مدیریت کنترل کیفی شده است.

که از آن جمله می توان به تجهیز آزمایشگاه ریخته گری شرکت ذوب ریزان همدان به دستگاه کوانتومتر یاد کرد.

همچنین تمام ابزار آلات دقیق و لوازم سنجش به طور دوره ای به آزمایشگاه های مورد تایید سازمان استاندارد ایران ارسال و کالیبره می شود.

 

 شرکت ذوب ریزان همدان تولید کننده اتصالات چدنی ،کنتور حجمی ،دریچه چدنی