ریخته گری

واحد ریخته گری و کوره های این شرکت پس از نوسازی انجام گرفته در سالهای اخیر و تعویض سیستم ذوب سازی قدیمی که از کوره های القایی جدید با سرعت هر چه بیشتر و کیفیت بسیار بالاتر اقدام به تولید مذاب می نامید. بلافاصله پس از تولید مذاب و قبل از تحویل آن به واحد ریخته گری نمونه برداری از ذوب و آزمایش نمونه و بررسی درصد عناصر و تطابق آن با استاندارد انجام میگیرد. همچنین در تمام مراحل ذوب سازی دمای مذاب کاملا کنترل شده و ثبت میشود. آزمایش های انجام شده بر روی مذاب تماما بایگانی شده و با سیستم ردیابی و شناسایی محصولات قابل پیگیری می باشدواحد ریخته گری این شرکت توانایی تولید قطعات با قطر اسمی 50 تا 1100 با وزن حدودا 1000 کیلوگرم را دارا می باشد،همچنین انواع دریچه های منهول تا ورودی 1000 در 1000 در این شرکت تولید می شود. علاوه بر ریخته گری چدن در این واحد کوره های ریخته گری آلومینیوم قطعات و قالبهای مورد نیاز انجام می گیرد.