کاربرد

شیرهای یکطرفه با جریان سیال بطور خودکار باز شده و با استفاده از نیروی جاذبه یا نیرویی ناشی از برگشت جریان سیال بسته میشوند

  •  بسته شدن سریع

  •  نصب به صورت افقی و عموی

  • بدنه از جنس از چدن داکتیل 

  • فشار کاری ۱۶ و ۱۰ و ۲۵ بار

  •  پوشش رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک

  • سوراخکاری فلنج ها طبق استاندارد 2-1092 DIN EN معادل 7005 ISO

  •  جنس از چدن داکتیل و واشرهای آببندی EPDM-NBR و پیچ و مهره استیل

  •  افت دبی پایین

  • طراحی شیر مطابق با 4071 BS 5153 IRIST